หน้าหลัก   ค้นหาละเอียด
ถึง


# เลขที่โครงการ หน่วยงาน วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ สถานะ
1 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-market ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป 25 รายการ 12 ม.ค. 2564 -
2 - สถาบันวิจัยพลังงาน สอบราคา ขายทอดตลาด ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สถาบันวิจัยพลังงาน จำนวน 111 รายการ 23 พ.ย. 2563 -
3 30/10/2563 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 3 พ.ย. 2563 -
4 ประกาศขายทอดตลาด พัส วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป จำนวน 71 รายการ 28 ต.ค. 2563 -
5 ไม่มี โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบราคา ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์ 1 รายการ) 22 ต.ค. 2563 -
6 ประกาศขายทอดตลาด พัส วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-bidding ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป จำนวน 71 รายการ 9 ต.ค. 2563 -
7 - วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 626 รายการ 8 มิ.ย. 2563 -
8 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขอขยายเวลาขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 37 รายการ 12 พ.ค. 2563 -
9 - ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA แบบ LH184R-ZRMNS 27 มี.ค. 2563 -
10 - ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA แบบ LH184R-ZRMNS 27 มี.ค. 2563 -
11 - สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 20 มี.ค. 2563 -
12 - คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 15 ม.ค. 2563 -
13 - ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ 11 พ.ย. 2562 -
14 - โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพจากสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11 ก.ย. 2562 -
15 - คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 302 รายการ 29 ส.ค. 2562 -
16 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ของภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 27 ส.ค. 2562 -
17 - วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ 22 ส.ค. 2562 -
18 - คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 19 ส.ค. 2562 -
19 - สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 2 ส.ค. 2562 -
20 - คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขายทอดตลาด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 725 รายการ (โดยวิธีการประมูล) 10 ก.ค. 2562 -

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) โทรศัพท์ 0 2218 0045 , 0 2218 0080 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th