หน้าหลัก   รายชื่อผู้เข้าใช้งาน
รายชื่อผู้เข้าใช้งาน
ลำดับ ชื่อ หน่วยงาน
1 Prissana Sang-jun คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 Manasvee Prathumthip คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 Ammara Khamuadthrub คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 Unchalee Sooksood คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 Kannithi Kouitpitayapong คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6 Naree Yousuk คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 Ketsaya Meesiri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8 Savitri Bunnag คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 Patompong Nipatroj คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 Sidapan Phooprasert คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 Yanisa Manopakdee คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 Jintana Barombunjong คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 Sudaporn Sudboonma คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 Nitaya Thonglueng คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 Choomphunut Tasana คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 Kritchaphon Kaiwan คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 Thummanoon Nopprasert คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 Monthira Saekee คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 Sukrita Samutprapoot คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 Jirapa Thunkwutikorn คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 Surachai Nokham คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 Sureerat Srisawan คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 Nattawat Kraisopa คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 Bungon Juntapuk คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 Worya Chamnanmont คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 Nattaphon Pongpuag คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 Sasiton Kangano คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 Savika Phumphak คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 Paweenawat Akkharatheeratham คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 Vipada Markmee คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 Jitrada Tangpanyasakul คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 Pongsitron Sangnoi คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 Chongchit Kanmgandee คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 Sompong Ruangjuang คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 Krissada Nakorn คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36 Pawika Klubprasit คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 Sila Chawon คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 Pradabporn Suwannasiri คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 Oratai Sangthong คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 Sasiwimon Khankong คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 Nittaya Kamai คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 Nathasasi Akkaniwart คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 Chonlada Na-ibrohem บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 Roungrun Kaogglang บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 Nattanan Kanchanaprat บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 Kobkaew Ketjumpol โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 Montha Tupetch โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 Visanu Yanneat วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 Peraya Lorphensri วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 Laoungthip Hengtragul วิทยาลัยปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 Suda Thinnakornwong วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 Arunee Khiewcha-um วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 Atiporn Chaiyaput ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 Saowaros Mornsuparp ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
55 Ronnarong Sirirattanakul ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
56 Suntree Jitsakoon ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 Chitigorn Boonprakong ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
58 Aucharee Lubpairee ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 Songpol Wongkularb ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 Pich Techagumthorn ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61 Somjai Tangrabieb ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62 Amnart Muangjuntuk ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 Tossapon Aiamyiam ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64 Jirawat Unatrakarn ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65 Chompunuch Suwansawang ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66 Khanittha Silaon สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67 Kusuma Pajorn สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68 Nutthiwut Saengthad สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
69 Kamonrat Radhikulkaralak สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70 Duangkamol Pholpoem วิทยาลัยประชาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71 Boonta Intaram สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72 Prachya Atikuntumrong สถาบันวิจัยพลังงาน
73 Noocharee Koon-glang สถาบันวิจัยพลังงาน
74 Chutima Saennam สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75 Jiraporn Treetanakitti สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
76 Snong Wilunraphan สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77 Chanon Panyapongnarong สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78 Parichart Poonpinyo สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79 Pakpong Sangsoi สถาบันเอเชียศึกษา
80 Songphol Samkasat สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
81 Kittipong Kumken สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
82 Pheeraphong Rodphotong สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83 Angsuma Suklao สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84 Withita Laktaemjit สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85 Rossarin Rodlong คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
86 Supattra Chitrangsi คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
87 Siripong Hongthong ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88 Darunee Pachee ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89 Montean Jadsanam ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90 Kanchana Machula ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
91 Samran Kwangpusub สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
92 Anusorn Pansook ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
93 Samornsri Watthananarathorn สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94 Nitiphun Dodsakun สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
95 Somrutai Laikongka ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96 Tanunhapong Tongvijit คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97 Yupadee Ampaibun คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98 Titima Putta คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
99 Duangporn Suksurad คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 Boonyanuch Wattanachotpinyo คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
101 Sittichai Satravaha สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
102 Phatthra Thuvanuti สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
103 Venika Borvornsin คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
104 Laong Srisoongngrn คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
105 Uraiwan Deeprasert คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
106 Pattarakorn Pesaro คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
107 Wasawee Akaniward คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108 Yurawan Suwannasri คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109 Phetchara Intarat คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110 Sunisa Jalernjit คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
111 Chalalai Prangprasert คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
112 Kanchanetho Eurferfk คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
113 Anuruk Pinsakul คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114 Kumwong Srikai คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
115 Woratas Khemphongthanachot คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116 Chatthip Natrnil คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117 Putthida Sukchot คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
118 Arphorn Ruengsirisuwan คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119 Wimol Thongmalang คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120 Vasithee Mangin คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
121 Suppachai Kamchoo คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122 Nakarin Mali คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123 Arkapote Suvanaboon คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124 Waraporn Sattanakho คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125 Tanapa Jaroensin คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126 Thamonnat Wanitcharat คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127 Kesinee Sarndeang คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128 Suprakan Ladee คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
129 Saralai Saruk ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130 Chalalai Pongtawee ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131 Sarawut Panjai ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
132 Watana Prachakul ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133 Sirilak Phimphasut ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
134 Naravadee Sangchan สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
135 Chollawut Poolsombat สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
136 Onuma Pantip สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137 Nuttapong Prasongtham สถาบันวิจัยพลังงาน
138 Suchira Ngam-In สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139 Pakamon SuwanKota สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140 Athitaya Nakhum สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141 Dolrudee Taivejasastr สถาบันเอเชียศึกษา
142 Yutika Ch.jaroenging สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143 Nuttakarn Kachonchaikul สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144 Wipapat Jarurat สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
145 Sukanya Chumchoy สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146 Wannipa Seesunton สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
147 Parichad Sansay สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148 Yanisa Taemeeya สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
149 Napat Promthong สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
150 Jiraphon Khrueasiri สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
151 Dungkamol Sotawong สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152 Kullanath Srisuk ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
153 Rhinlady Saengpakdee สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154 Benjawan Bunnagulrote ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
155 Apassara Doungchan ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
156 Suphaporn Thongwittayakul ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
157 Nutnicha Nukunkij ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
158 Rattana Chomchan สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ (สบง.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2218 0049 , 0 2218 0078 , 0 2218 0482 เว็บไซต์ www.ofas.chula.ac.th

ที่อยู่ เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330